از شبهات تلگرامی:


سیمین بهبهانی چقدر قشنگ گفت:

حق حضانت بر ای تو 👉 

درد زایمان برای من 

نام خانوادگی برای تو 

زحمت خانواده برای من 

سند خانه برای تو👉

بیگاری خانه برای من

 چهار عقد برای تو👉

حسرت عشق برای من

هزارصیغه برای تو👉

حکم سنگسار برای من👌 

هوس برای تو👉

عفاف برای من 👌

این بود ازادی و برابری حقوق برای زن و مرد.👏👏 . .

 زنها حق اعتراض ندارند!!!!!☝️☝️☝️

 ارام بمیر بانو که حتی عکست را پس از مردن

 برروی اگهی ترحیمت نمیزنند!!!!

ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ …

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ 

ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ …

ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ …

ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ …

ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ 

ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !


ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ 

ﻭ ﺗﻮ  ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …

ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ،

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ 

ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ 

ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ 

ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : " ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ !

ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ  ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ

ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ؟ 

ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ …

ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ …ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨﺖ، 

ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮ …

ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ 

ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ

"ﻣﻦ  ﺍﺯ " ﺗﻮ" ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ⇨


ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍﯾﺪ …

ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !

ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ …

ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ 

ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!!

ﺍﻭ بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …

ﻭﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !!

او مادر میشود

وهمه جا میپرســـــن:نام پدر؟!!!!

قانونت عادلانه نیست دنیاروضه جانسوزی خونده ولی بسیاریش غیر واقعی و بی مورد!

من از نام خانوادگیش شروع می کنم:


درد زایمان برای من 

نام خانوادگی برای تو 

بچه ای به دنیا اومده، یه پدر داره و یه مادر

نام خانوادگی کدامو رو بچه بگذاریم؟!

بخوایم دعوایی نباشه باید بگیم یه نام خانوادگی سومی انتخاب کنیم!!

که یعنی کمال بیگانگی و انقطاع

و فکر نمی کنم هیچ کسی راضی به این باشه، نه پدر نه مادر نه فرزند.

از بین زن و مرد، انتخاب نام خانوادگی کدوم یک به حق نزدیکتره؟!

فارغ از جنسیت اگه بخوایم نظر بدیم باید بگیم پدر خانواده که حکم رهبریت خانه را داره، مدافع خانه و خانواده هست ، در عین حال که معمولا به جهات متعدد سرشناستره و جهت کسب آشنایی که یکی از فلسفه های نام خانوادگی ست شایسته تر و مناسب تر خواهد بود.

مگر بگیم زنها هم علم بشند تو جامعه؟! که عوارض متعدد اون بر کسی پوشیده نیست.

تازه در اون حالت هم برابر میشن، چرا زن ترجیح پیدا کنه بر مرد؟!

درسته که مادر در مدت حمل و زایمان و شیردهی از جنین و نوزادش مستقیم حمایت می کنه، اما نه این است که بالاتر در این مدت، هر دوی اونها باز تحت حمایت مرد خانه قرار دارند؟!! 

این طفلک چنان نوشته که انگار مرد هیچ سهمی در این بچه نداشته و نداره؟!

اصلا جالبه بدونین: 

نام خانوادگی مرد که رو بچه میاد، توصیف زن است به پاکی و پاکدامنی!!!

با تولد بچه از این زن، مادر بودن او بر همگان روشن و معلومه! اما پدرش کیه؟! با گذاشتن نام خانوادگی شوهر بر او در واقع اذعان به پاکی و پاکدامنی زن میشه!

در زیارت عاشورا به ابن زیاد میگه: ابن مرجانه!! یعنی تو زاده این خانمی اما بابات کیه معلوم نیست!! لذا اسم مادرو میاره!!

چرا این پیام قشنگ رو درک نمی کنه این خانم؟!

میگه درد زایمان برای من...  میخوای از این به بعد این کار رو هم مردا انجام بدن ها؟! خخخخخ


زحمت خانواده برای من 

سند خانه برای تو👉

بیگاری خانه برای من

این خانم برا خودش شیر زنی ست ها!! 

چون در مورد شیرها شنیدیم همه کارها من جمله شکار بر عهده شیر ماده ست و شیر نر فقط می خوره و می خوابه؟!

آیا همین مردان بدبخت جامعه نیستند که به تعبیر عامیانه صبح تا شب سگ دو می زنند برا یه لقمه نون؟!

چقدر بده انسان یه چشمی مسائل رو ببینه!!

یعنی دکمه ماشین لباسشویی رو که می زنه کار و زحمت به حساب میاد و  مردش اگه بیل بزنه و حمالی هم بکنه هیچ؟!!


چهار عقد برای تو👉

حسرت عشق برای من

اوه اوه به جاهای حساسش رسیدیم!!

توی زن که تو خونه دست به سیاهی و سفیدی نمی زنی، اگه هم بزنی مزدشو می گیری، بچه ت رو هم که شیر میدی اجرتشو می گیری! تو دیگه چی میگی؟!!! خخخخخخ

الان اگه حاضر بود می گفت کی من این کار و کردم؟!

میگم تو احکام دینی هس!

میگه: هست ولی کی عمل می کنه بهش؟!

منم میگم خوب درسته تو احکام دینی هم اجازه 4 ازدواج برا مرد داده شده، اما چند درصد جامعه چهار زنه اند؟!

این هم مثل اون از جمله چیزایی ست که اسمش هست و خودش نیست!! 

پس چه جای اعتراض؟!


چهار عقد برای تو👉

حسرت عشق برای من

تو اعتراض به 4 زنی مردان داری؟! یا اینکه معترضی چرا اجازه 4 مردی برای توی زن نداده ند؟!!!!

آیا معنی عشق تو اینه؟!

قلب حساس توی زن می پذیره این رو؟!

آیا ارتباط بین این زن و شوهرها به درستی برقرار میشه؟!

آیا احساس پناهی که زن باید داشته باشه، محقق میشه؟!

حمایتی که مرد از این زن باید داشته باشه، چی؟!

فرزندی که قراره به دنیا بیاری در دامن کدامشون میذاری؟!

آیا ارتباطی که بین یه فرزند با پدرش باید شکل بگیره بین اونها شکل می گیره؟!

نزاع نرینه ها رو برا کسب ماده در نظر گرفته ای؟!

آیا چیزی به اسم خانواده واقعا وجود خواهد داشت؟!

با توجه به محدودیتهایی که بر بدنت عارض میشه (عادت، حمل، زایمان، شیردهی و ...) امکان پاسخگویی جنسی رو بهشون داری؟! 

آیا انحراف از قوانین طبیعت به حساب نمیاد؟! 

توی انسان گرفتار توهمات شدی، لازمه نگاهی به طبیعت پیرامونت بندازی و از گاو و خر و گوسفندی که دیگه مثل شما تحت تأثیر ماهواره و اینترنت نیست، مسیر زندگیت رو پیدا کنی!!!


(اینکه فلسفه جواز ازدواج مجدد برای آقایان چی هست؟ خلاصه میگم: شرایط جسمی زن و مرد و محدودیتهای جنسی زنان، فروکش کردن توان جنسی زنان پیش از مردان، نیاز زنان به حمایتهای مادی و اجتماعی مرد و ...

در عین حال شرط سنگینی که خداوند حکیم برای جواز این حکم گذاشته جلو ظلم در حق اونها رو هم تا حدود زیادی خواهد گرفت: عدالت ورزی بین همسران)


هزارصیغه برای تو👉

حکم سنگسار برای من👌 

میگی: هزار صیغه برای مرد

کدوم مرد هزار صیغه داره؟!

میگی اهلش باشه میتونه؟! میگم زنم اهلش باشه میتونه!

میتونه در 24 ساعت، زن 24 نفر بشه هر ساعتی در عقد کسی، اگر دخولی صورت نگیره! اگه یائسه باشه حتی با دخول میتونه هر ساعت در صیغه کسی باشه!! یائسه نباشه و دخول بکنه به مقدار دوحیض (حدود 45 روز) عده نگه می داره و میتونه دوباره صیغه بشه یعنی سالی با هفت هشت نفر !!!

اهلش نیستین مثل خیلی از مردا که اهلش نیستند!


حکم سنگسار برای من👌 

بدبخت بیچاره! تو که مطلع از احکام نیستی چرا حرف می زنی؟!

سنگسار که زن و مرد نداره!

هر مرد و زنی که همسر داشته باشه و به همسر خود دسترسی داشته باشه و بیاد به حرام تن بده و - با اون ریزه کاریهای خودش - اثبات هم بشه، سنگسار داره بدون تفاوت در جنسیت!!

بعلاوه بدونین در همجنس بازی مردان حکم اعدام است، ولی همجنس بازی زنان صد ضربه تازیانه!

با این حال حدّ مردان سخت تره یا زنان؟!

حکم ارتداد مردان اعدام هست، و در زنان حبس!

حکم کدام سنگین تره؟! مردان یا زنان؟!


هوس برای تو👉

عفاف برای من 👌

هوس مرد اون وقت معنا پیدا می کنه که زنی در طرف مقابل جوابگوی او باشه!!!

پس به همون میزان هوسرانی در مردان در زنان هم هوسرانی خواهد بود!!


باز هم میگم امان امان از بی خبری!

عفت که زن و مرد نداره، بر هردو لازمه...

اگه بحث حجاب رو می گین که باز بحث مفصلی ست...

اگر کسی ادعا بکنه مرد و زن در همه چیز باید مساوی باشند این مزخرف ترین حرفی ست که میشه زد!!

چون تفاوتهای ساختاری جسمی و روحی اون دو، به معنای تفاوت اون دو در احکام و وظایف هم خواهد بود!

جهت درک بهتر بحث حجاب به این پست مراجعه فرمائین: 

شکوه حجاب


سند خانه برای تو👉

بیگاری خانه برای من

جواب این ادعاها رو از نگاه به جامعه خودمون میشه گرفت...

این اتفاقا از جاهایی ست که در نقطه مقابل این ادعا صدای اعتراض بسیاری از مردان رو درآورده است!

در مسائل مالی آیا خانما کم از آقایون دارند؟! خانم اگه درامدی هم داشته باشه، نفقه او بر گردن شوهر او خواهد بود و او میتونه این رو برا خودش پس انداز کنه، حتی میتونه برا کار در منزل و شیردهی فرزند طلب اجرت کنه (وکاش البته این گپ و حدیثها در بین خانواده ها مطرح نشه که به خشک و بی روح شدن زندگی ها منجر خواهد شد اما متأسفانه کم و بیش شاهدش هستیم) به این علاوه کنید بحث ارث و مهریه و سایر منابع مادی زنان رو!


حق حضانت بر ای تو 👉 

درد زایمان برای من 

در بحث حضانت آنچه ملاک کاره رعایت مصلحت کودک است.

لذا تا 2 سالگی منحصرا حق حضانت با مادره و اگر دختر باشه این مدت تا 7 سالگی تمدید خواهد شد.

بعد از اون تا زمان بلوغ و رشدش حضانت کودک در صورت دارا بودن لیاقت حضانت با پدر خواهد بود. 

و پس از بلوغ و رشد هیچ کدام حق حضانت بر او را ندارند و او انسان مستقلی ست که خود اختیار خودش را خواهد داشت: پسر باشه یا دختر...

این کجا و اونی که تو داری ازش می نالی؟!


مسأله دیگری که غالبا تو دعواهای جنسیتی بهش پرداخته میشه و در این مثلاشعر!! هم به نوعی بهش اشاره شده، حدیثی ست که زنان را ناقص العقل معرفی می کنه!!

خوب این فرمایش رو رد کنیم یا بپذیریم؟!

من میگم به عنوان نمونه: همین متن مورد بحث رو که نوشته خانمی ست از مثلا زنان فرهیخته جامعه، ملاک قضاوتمون قرار بدیم...

می بینیم در این نوشته احساسات کاملا غالب بر عقلانیته!

ننه من غریبم بازی در اورده و ادعاهای دروغین و مبالغه آمیز که مظلومیت خودش رو ثابت کنه، ولو به بی انصافی در حق مرد منجر بشه!این فرد عدالت طلب نیست!

این فرد رو نمیشه گفت از فکر سلیمی برخورداره!!

این میگه ما زنان به جای شما مردان حاکم و غالب بر خانواده و جامعه باشیم! در حالی که از پتانسیل لازم هم برای این کار برخوردار نیست!

خوب این جز ناقص العقل بودنه؟!


بیان یک نکته مهم: 

غلط و درست بودن این تعبیر (ناقص العقل بودن زنان) بسته به نوع تفسیر آن داره!

ناقص العقل بودن فحش نیست، تمسخر جنس زنانه نیست! بلکه داره خبر میده که بخش مهمی از وجود زنان رو احساسات اونهاست که شکل میده، عواطف سرشار اونهاست که شکل میده و باید هم چنین باشه تا بتونه درست دلبری کنه! درست مادری کنه، درست خانواده رو به هم پیوند بزنه... 

بنابراین در تصمیماتش تنها عقل اونها نیست که حرف می زنه بلکه احساسات اونها هم به شدت دخیلند!

و این معنای ناقص العقل بودن زنه، نه اونچه اینها برداشت می کنند و بر مبنای اون حمله به روایت می کنند!!

روایت ضد زن نیست بلکه مدافع زنه! و اینکه به خصوصیات نهفته او توجه داشته باشین و مراعاتش بکنین...

زنان مظهر عواطف و احساساتند، بنابراین باید مراقب بود بر اموری مثل قضاوت که بشود احساسات اونها رو به بازی گرفت، گمارده نشن.

زنان مظهر عواطف و احساساتند مبادا نسنجیده با رفتارها و برخوردهاتون اسباب دلشکستگی اونها رو فراهم بیارین...

زنان مظهر عواطفند بنابراین برای حفظ اموالشان، در بعض امور اجازه شوهر رو لازم دارند ( بچه ش بی تابی می کنه عواطف مادری گل می کنه میگه: خدایا! بچه م خوب بشه همه مالمو در راه خدا میدم!!! کاری ست نه چندان بر پایه عقل اما از مادر غیر از این را نمی توان انتظار داشت، لذا میگیم همچین نذری باطله و لازم نیست ادا بکنی!) 

ناقص العقل بودن برای یه مرد نقصه، و نه برای زنی که می بایست در کنار عقل، از عواطف و احساسات قوی برخوردار باشه.

البته انکار نمی کنم که مردان و حتی زنانی هستند که از خانمها به تمسخر یاد می کنند: ضعیفه، لچک به سر و ... و این به هیچ عنوان مورد پذیرش ما نیست و باید از ساحت این بانوان محترم عذر تقصیر خواست.


 زنها حق اعتراض ندارند!!!!!☝️☝️☝️

خیلی عجیبه زنها حق اعتراض ندارند و این زن چنین داد سخن داده؟! 

زنها حق اعتراض ندارند و چنین آسمون ریسمون رو به هم بافته که ثابت کنه مظلوم عالم او هست و ظالم عالم مرد؟! 

دعوایی کاملا جنسیتی!! و ناعادلانه!!که خودش خودش رو رد می کنه!!

اصلا کلامی که روی جنسیت صادر بشه - بدون در نظر گرفتن افراد - کلامی باطل و نادرسته! میخواد بحثش جنسیت مرد باشه یا زن.

و جملات بعد از این متأسفانه همه در چنین فضایی نوشته شده اند ( من از تو مردترم... من از تو مردترم ! و ...)


ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ …

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ 

ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ …

ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ …

ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ …

ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 

بله زمانی زنده به گورتون می کردند تا اسلام آمد و به برکت این دین آسمانی و اینکه در پیشگاه خدا جنسیت معنا نداره و ملاک اعمال شماست، یواش یواش ظلم از دوش زنان برداشته شد!

... أَنِّی لَا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُکُمْ... - آیه 195 آل عمران

خداوند فرمود: من عمل هیچ عمل کننده اى از شما را، خواه زن باشد یا مرد ضایع نخواهم کرد، شما همگى همنوعید و از جنس یکدیگر!!!

همین اسلامی که زنان مدیون اون هستند، دیده میشه به جای قدردانی بعضا اینچنین مورد هجمه هم قرار می گیرد، اصلش یا احکامش!

 من جمله حکم سنگسار اسلام که اگرچه ظاهری خشن داره اما بهترین اهرم برای حفظ خانواده ها و مخصوصا حفظ حقوق زنان جامعه میتونه باشه اما امان از ضعف بینش! امان از سطحی نگری! امان از فضاسازی و غوغاسالاری! و بعلاوه که اشاره کردیم این حکم منحصر به زن نیست!

وانگهی زنی که سنگسار میشه زن شوهرداری ست که با حضور شوهر زنا میده، آیا تو که طبق شعر خودت از کمترین برخورد فیزیکی با نامحرم پرهیز می کنی، میتونی نسبت به چنین حکم شاکی باشی؟!

- ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ،

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ 

ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ 

ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ 

ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : " ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ! -


ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ …

ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ 

ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!!

کدوم مرد اینجوریه؟! مگر اون که خدا نشناس و دین نشناس باشه!!!

اونی که آگاه بر متون دینیه میدونه روایات ما پسر رو نعمت می نامند اما دختر را بالاتر از نعمت، حسنه! و فرمود بر حسنه پاداش داده می شوید ولی از نعمت مورد بازخواست قرار می گیرید!!

میدونه طبق روایات ما دختر بهونه بهشتی شدن والدین و اطرافیان اوست!!

پیامبر این امت با اون مقام و سنش پیش پای دخترش فاطمه زهرا(س) قیام می کرد و اونو بر جای خودش می نشوند!

 شما چه خبر دارین از عظمتی که یه خانم میتونه بهش دست پیدا کنه؟!

این یه خانمه که امام زمان (ع) در حق او چنین فرموده: ما ائمه حجت خدا بر شمائیم و مادرمان فاطمه حجت خداست بر ما!!!

بله مقام زن میتونه اینقدر گرامی و بزرگ باشه!!

و مقام مادر که بهشت پر ناز و نعمتش رو می فرماید زیر پای مادران است!


و در نهایت درود و سلام بر زنان پاک و بزرگی چون حضرت آسیه و مریم که خداوند عالم در کتاب آسمانی قرآن اون دو رو الگوی مؤمنین (زن ومردان مؤمن) معرفی فرموده است:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ... (11) وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ... - سوره تحریم -


منبع: آخدا