16میلیون جنگ طلب و متحجر تو انتخابات رای نیاوردند ...

ولی شهر در امن و امانه ....

8 سال پیشم 13 میلیون صلح طلب و متمدن رای نیاوردند 8 ماه جنگ داخلی شد ...

بعد ، الآن هم ، اعتدالیونی که به ما میگن خشونت طلب ، دارن از همون صلح طلبا حمایت میکنن


پ.ن1:با پیروزی حسن روحانی خودمون را برای شنیدن فحش های جدید و آبدار آماده می کنیم . علی برکت الله

پ.ن2:اولین فحش فرد مورد نظر که دیروز بهمون داد متحجر و افراطی و خشونت طلب بود . خدا آخر و عاقبتمون رو بخیر کنه

پ.ن3:بی زحمت نظر جناب جولیک رو در مورد پست قبلی بخونین . نظر شما چیه؟

پ.ن4:این عکس رو اونقدر منتشر کنین تا برسه به دست اعتدالیون و بفهمن که ما سیب زمینی نیستیم