با عرض معذرت به خاطر واژه های نسبتا نامناسب


#حاکمی کشوری را #اشغال کرد به #وزیر خود گفت #قوانینی تنظیم کن تا پدر این ملتو در بیاریم!


فردای آن روز #وزیر نزد #شاه آمد و #قوانین را خواند…


1) #مالیات ۳ برابر فعلی

2) #حقوق ربع عرف بقیه کشورها

3) شاه صاحب #جان و #مال همه #مردم است

4) #آروغ_زدن ممنوع !


#شاه گفت : بند چهارم چه معنی دارد ؟!

#وزیر : بند چهارم #سوپاپ_اطمینان است ، بعدا متوجه معنی آن خواهید شد !


#وزرا قوانین را اعلام کردند #ملت گفتند این که #جان و #مال ما از آن شاه باشد توجیه دارد چون ایشان صاحب قدرت است ؛ ولی یعنی چه نتوانیم #آروغ بزنیم !؟

#مردم برای اینکه از امر #شاه نافرمانی کرده باشند در کوچه و پس کوچه #آروغ می زدند و می گریختند، #جلسات #شبانه #آروغ برگزار میکردند و هر گاه #آروغ می زدند احساس میکردند که کاری #سیاسی انجام میدهند ! ماموران هم مدام در حال دستگیری افراد #آروغ_زن !! بودند و گاهی به منازل و رستورانها یورش میبردند و #آروغ_زنها را دستگیر میکردند…!

روزی #شاه به #وزیر گفت الان معنی #سوپاپ_اطمینانی که گفتی را میفهمم ! چون باعث شده که هیچکس به ۳ قانون اول توجهی نکند !این داستان #آروغ_زدن حکایت شعار #آزادی است که در برخی از #کشورهای_جهان_سوم برخی از #دولت ها   برای #جوانان پیشکش می کنند... 


یعنی شما مشغول #آزادی باشید و ما مشغول #اختلاس...


شما مشغول #آزادی باشید و ما مشغول #رانت_بازی ... 


شما مشغول #آزادی باشید و ما مشغول جمع کردن #ثروت...


یعنی شما مشغول #آزادی باشید و به #ناکارآمدی #دولت کاری نداشته باشید


یعنی ...به قول روشنفکرا #التماس_تفکر