امشب:این دعا رو زیاد بخونید:

اللهم لا تُسَلِّطْ عَلَینا مَنْ لا یَرحَمُنا


خدایا کسی را که به ما رحم نمیکند بر ما مسلط نکن