شنیدم این روزا رهبر عزیزمون رفتن جمکران

هر دعایی داشته ان شاءالله قبول باشه ...

همه یه آمین بگن

 

 

این عکس هم داغ داغ همین چند لحظه پیشه

توی مصلای امام خمینی تهران بین جمعیت 300000 نفری

کوخ یتیمان را گلستانی کن ای مرد

در آتش نمرود تهمت گرچه هستی