ایران پیشرفت خواهد کرد

جمهوری اسلامی به تراز واقعی خود خواهد رسید

تمام جوانان کشور به نیازهای واقعی خود خواهند رسید

شادی و نشاط همه جای کشورم را فرا خواهد گرفت

عزت و شکوه تمدن نوین اسلامی به ظهور خواهد رسید

تمام ایران آباد خواهد شد

اگر و تنها اگر...

رییسی ، رییس جمهور شود ...

این گزاره یه قضیه دوشرطی بدیهیه و خوشحال میشم که توی اثباتش بهم کمک کنینجمعه تا جمعه

از نیمه شعبان تا انتخابات

به نیت انتخاب اصلح

منتظر نظراتتون هستم