واقعا عجیبه ها

آخه این همه تبعیض ...

آخه چرا؟!...

مگه میشه؟مگه داریم؟!...

پ.ن:روز میلاد حضرت مادر پیشاپیش مبارک