آقای دکتر روحانی در حین تبلیغات انتخاباتی و قبل از به دست گرفتن امور دولت (بهار و تابستان 92) :

ما 100 روزه همه مشکلات را حل خواهیم کرد.متعجب. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.متعجب. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.متعجب. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.

آقای دکتر روحانی در آخرین سفر استانی خودشان در استان البرز (پاییز 95) :

همه ی مشکلات که سریعا حل نمی شود برخی سه سال برخی بیشتر و برخی خیییییلی بیشتر زمان می خواهد.مردد. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.مردد. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.مردد. از کلید های چپ و راست جهت حرکت استفاده کنید.

پ.ن  البته توجه داشته باشین که من فردی بی سواد و انقلابی نفهم تشریف دارم