کلیپ گزیده ای از سخنرانی پرشور استاد حسن عباسی در دانشگاه رازی کرمانشاه منشا تمام فسادها و بخور بخورها در دولت فعلی و دولت های پیشین، لیبرالیسم است. 1395/08/23 | کرمانشاه