تصاویری قدیمی از قایق بدون سرنشین فوق سبک ساخته ی بچه های خانه نخبگان سپاه
ابعاد: یک متر در چهل سانتی متر
امکانات: قابلیت پرتاب دو راکت با برد 80متر و یک دوربین 360درجه
تصاویر در اردیبهشت1391 در زاینده رود
عجیبه ولی واقعیه...


منبع: MILITARY